021-91034207
تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207

صفحه دروس من

رفتارشناسی و رفتار سازمانی
رفتارشناسی و رفتار سازمانی
مسعود شادنام
مدیریت دارایی‌های فیزیکی
مدیریت دارایی‌های فیزیکی
علی زواشکیانی
حقوق برای کسب‌و‌کارها
حقوق برای کسب‌و‌کارها
حمیدرضا علومی
اقتصاد و بازارهای بین‌الملل
اقتصاد و بازارهای بین‌الملل
عباس عاملی
ریسک‌های ژئوپلتیک برای کسب‌و‌کارها
ریسک‌های ژئوپلتیک برای کسب‌و‌کارها
آرش رئیسی‌نژاد
مذاکره
مذاکره
حسین میرزاپور
داده برای کسب‌و‌کارها
داده برای کسب‌و‌کارها
ابراهیم محسنی
درس2
درس2
توضیح دوره:
درس‌هایی از بنگاه بین‌المللی
درس‌هایی از بنگاه بین‌المللی
یاسمین سعادت
ساختار سازمانی
ساختار سازمانی
علیرضا کلاهی
تفکر سیستمی
تفکر سیستمی
محمود موسوی