021-91034207
تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207

سالنامه بازارها و کسب‌و‌کارهای ایران 1401

سالنامه بازارها و کسب‌و‌کارهای ایران

 

نویسندگان:سید محمد صادق الحسینی، رمضانعلی مروی و تیم نویسندگان رصدخانه آتی‌کاو شریف

ویراستار: تیم ویراستار رصدخانه آتی‌کاو شریف

گرافیک: نعیمه رجبی و وحید پرویزی

چاپ اول: زمستان 1400

تیراژ: 1400 تهران، خیابان آزادی، بلوار اکبری، خیابان اتکا، پلاک 7، برج بنتک، طبقه دوم

کدپستی:1458835111

تلفن:02191034207

دریافت صفحات نمونه

قیمت نسخه چاپی:30,000,000 ریال

تکمیل خرید نسخه چاپی

قیمت نسخه الکترونیکی:7,000,000 ریال

تکمیل خرید نسخه الکترونیکی