تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207
برای پیشرفت در سال 1402

رویداد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1402

شرکت برای عموم آزاد است!

در این دوره با رویکردی جامع، ضمن تبیین مهمترین روندهای پیش‌روی کشور در سال 1402، پیش‌بینی متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ارائه می‌شود. متغیرهایی همچون نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و نرخ بهره که دانستن آن‌ها به تدوین استراتژی‌های بهینه و اتخاذ تصمیمات کلیدی کمک بسیاری خواهد کرد.
علاوه بر این، بازارهای کلیدی اقتصاد مشتمل بر بازار ارز، بازار سرمایه، بازار طلا و بازار مسکن نیز به تفصیل مورد تحلیل واقع شده و پیش‌بینی آن‌ها در سال 1402 در هر یک از دو سناریوی انعقاد توافق هسته‌ای و عدم انعقاد توافق هسته‌ای ارائه می‌شود.

سرفصل‌ها

احتمال توافق هسته‌ای در ۱۴۰۲ چقدر است؟
تورم در سال آتی چقدر پیش‌بینی می‌شود؟
قیمت ارز در چه محدوده‌ای خواهد بود؟
وضعیت بازار سرمایه، طلا، مسکن و خودرو در سال آتی چگونه است؟
YYYY slash MM slash DD
آدرس
چگونه از این رویداد باخبر شدید؟(Required)