021-91034207
تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207

مسعود شادنام

رفتارشناسی و رفتار سازمانی
شرح تحصیلات:

دکترای مدیریت و مطالعات سازمان؛ دانشگاه سایمون فریزر کانادا

کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌و‌کار(MBA)؛ دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی شریف

سوابق شغلی:
  • عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  • محقق خارجی در مرکز تحقیقات محل کار (CWER)
  • دانشیار رفتار سازمانی در دانشگاه ناتینگهام نینگبو چین
  • دانشیار گروه رفتار سازمانی، منابع انسانی و مدیریت در دانشگاه مک ایوان
  • عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه ییل آمریکا
  • بیش از ده سال سابقۀ کار، پژوهش و تدریس در دانشگاه‌های متعدد در کانادا، فرانسه، و ایران
سوابق پژوهشی:
  • پروژه معناشناسی و فرآیندهای نظریه‌پردازی در علوم مدیریت و سازمان
  • پروژه بررسی پدیده‌های مرتبط با اخلاق سازمانی مانند فساد
  • پروژه بررسی پدیده‌های سازمانی با نگرش جامعه‌شناسی فرهنگی
رفتارشناسی و رفتار سازمانی:

مسعود شادنام
رفتارشناسی و رفتار سازمانی