021-91034207
تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207

علیرضا کلاهی

ساختار سازمانی
شرح تحصیلات:

دکتری مهندسی مواد-شکل دادن فلزات؛ دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مهندسی مواد-شکل دادن فلزات؛ دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی مواد-شکل دادن فلزات؛ دانشگاه صنعتی شریف

سوابق شغلی:
 • کارشناس مرکز تحقیقات، کارشناس تضمین کیفیت، رئیس آزمایشگاه‌های متالورژی و شیمی در شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازی
 • عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی سطح و لایه نازک پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی
 • مدیر گروه تکنولوژی سطح و لایه نازک پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی
 • مدیر اداری و پشتیبانی پژوهشگاه مواد و انرژی
 • معاون اداری، مالی و پشتیبانی پژوهشگاه مواد و انرژی
 • عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه مواد و انرژی
 • عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
 • مدیریت تولید نیمه صنعتی محصولات فناورانه پژوهشگاه مواد و انرژی
 • رئیس پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی
 • معاون فناوری پژوهشگاه مواد و انرژی
 • معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه مواد و انرژی
 • مشاور عالی رئیس و مدیر حوزه ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی
سوابق پژوهشی:

مقالات:

 • بررسی تاثیر چگالی جریان و چرخه کاری بر خصوصیات و رفتار خوردگی پوشش تیتانیا ایجاد شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی، ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی، (1396).
 • ساخت و مشخصه‌یابی آشکارسازی پرتوهای فرابنفش نانو کامپوزیت سولفید روی-اکسید گرافن احیا شده، کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران(1395).
 • بررسی شرایط سنتز نانو کامپوزیت سولفید روی-اکسید گرافن احیا شده به روش رسوب‌دهی شیمیایی، کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران(1395).
 • تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری و نوری ذرات سولفید روی سنتز شده به روش رسوب‌دهی در حمام شیمیایی، چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران(1395).
 • پوشش‌دهی سیلندرهای خودرو پایه آلومینیوم-سیلیسیم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی، دومین کنفرانس ملی مکانیک –مواد و فناوری‌های پیشرفته(1395).

و…

ساختار سازمانی

علیرضا کلاهی
ساختار سازمانی