021-91034207
تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207

عباس عاملی

اقتصاد و بازارهای بین‌الملل
شرح تحصیلات:

کارشناسی اقتصاد؛ دانشگاه کمبریج انگلستان

کارشناسی ارشد اقتصاد؛ دانشگاه وارویک انگلستان(

سوابق شغلی:
  • مدیر نمونه کارها در شرکت Millennium
  • مدیر نمونه کارها در شرکت Amundi
  • مدیر نمونه کارها، مدیر پورتفولیو ماکرو جهانی، کلان جهانی در شرکت Algebris Investments
  • مدیر نمونه کارها، اوراق قرضه و ارزهای الکترونیکی در شرکت Amundi
  • استراتژیست بازارهای نوظهور جهانی در شرکت Amundi
  • بانکداری و بازارهای جهانی RBS
  • تحقیقات و استراتژی بازارهای نوظهور در RBS
  • استراتژی FX در RBS
اقتصاد و بازارهای بین‌الملل:

عباس عاملی
اقتصاد و بازارهای بین‌الملل