021-91034207
تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207

آزمون‌های به‌گزین

برای به‌گزین فوق‌العاده اهمیت دارد که افراد واجد استانداردهای لازم را شناسایی و بهترین استعدادها را از بین آن‌ها جذب کند. آزمون‌های طراحی شده توسط تیم به‌گزین (پس از بررسی مفصل آزمون‌های مختلف داخلی و بین‌المللی)، تا حد خوبی ما را از وجود این استانداردها در متقاضیان مطمئن می‌کند.

آزمون‌های به‌گزین شامل 3 آزمون «هوش به‌گزین»، «آزمون قضاوت موقعیتی» و «آزمون استعدادسنجی کلیفتون» است.
شما برای انجام آزمون هوش به‌گزین که شامل 30 پرسش است، 45 دقیقه زمان نیاز دارید. در این آزمون به پرسش‌های 4 گزینه‌ای عددی و متنی پاسخ خواهید داد. این آزمون فاقد نمره منفی است.

در آزمون قضاوت موقعیتی (SJT)، 4 سناریو و در هر سناریو 4 موقعیت مطرح شده است که شما باید گزینه‌ای را که به بهترین شکل ممکن واکنش شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید. این آزمون فاقد نمره منفی و محدودیت زمان است.

در نهایت آزمون کلیفتون، 5 توانمندی برتر شخصیت شما را تشخیص خواهد داد. آزمون کلیفتون فاقد پاسخ‌های درست و نادرست است و ازاین‌رو امتیازی ندارد و صرفاً استعدادهای شما را مشخص می‌کند.