021-91034207
تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207

حمید مرادلو

زنجیره تأمین
شرح تحصیلات:

دکترای مدیریت زنجیره تأمین؛ دانشگاه لافبورو انگلستان

کارشناسی ارشد مدیریت زنجیره تأمین؛ دانشگاه لافبورو انگلستان

کارشناسی مهندسی ساخت و ساز؛ دانشگاه باث انگلستان

سوابق شغلی:
  • دانشیار(توسعه اجرایی) دانشگاه واریک انگلستان
  • معاون کارشناسی ارشد لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در دانشگاه کرانفیلد انگلستان
  • مدرس لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در دانشگاه کرانفیلد انگلستان
  • مدرس مدیریت مهندسی دانشگاه شفیلد انگلستان
  • پژوهشگر دکتری مدیریت زنجیره تامین دانشگاه لافبورو انگلستان
  • مهندس ساخت ناب در شرکت Niftylift
  • مهندس کنترل کیفیت در شرکت آلمانی Maschinenfabrik Reinhausenv
زنجیره تأمین:

حمید مرادلو
زنجیره تأمین