021-91034207
تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207

حمیدرضا علومی

حقوق برای کسب‌و‌کارها
شرح تحصیلات:

دکترای حقوق (قراردادهای تجاری بین المللی)؛ دانشگاه اکستر انگلستان

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی؛ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی حقوق؛ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق شغلی:
 • دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (گروه حقوق خصوصی و اقتصادی)
 • عضو دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران (ابان ۱۴۰۰ تا کنون)
 • رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران (خرداد ۱۴۰۰ تا کنون)
 • رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری (مرداد ۱۳۹۹ تا  مهر ۱۴۰۰)
 • معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مهر ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹)
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز Journal of International Commercial and Investment Arbitration (تیر ماه ۱۳۹۷ تا کنون)
 • مشاور حقوقی بین المللی گروه سایپا (اسفند ۹۷ تا کنون)
 • عضو شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری (آبان ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)
 • عضو و دبیر شعبه سوم و اول هیات  بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری (آبان ۱۳۹۶ تا کنون)
 • عضو حقوقدان شورای عالی معادن (بهمن ۱۳۹۶ تا  بهمن ۱۳۹۸)
 • استاد میهمان در دانشکده حقوق دانشگاه بریتیش کلمبیا (UBC) کانادا (مهر ۱۳۹۵ الی خرداد ۱۳۹۶)
 • عضو کارگروه ویژه حقوق شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی (۱۳۹۴-۱۳۹۷)
 • مسئول کار گروه تخصصی حقوق  خصوصی بازنگری در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی و نماینده دانشگاه در کارگروه ملی تحول علوم انسانی – حقوق (1390-1392)
 • مشاور معاون حقوقی رییس جمهور در امور اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی و نماینده معاونت در کمیسیون اصلی اقتصاد هیات وزیران (مهر ماه  ۱۳۹۲ الی مرداد ۱۳۹۵)
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی “پژوهش حقوق خصوصی” ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، 1391 تا کنون
سوابق پژوهشی:

مقالات:

“The Co-relationship between Delivery and Payment in International Sales of Goods

مقاله ارائه شده  ،به مسابقه بین المللی مقاله نویسی در مورد کنوانسیون بیع بین المللی برگزارشده توسط دانشگاه پیس ((Pace  نیویورک و دریافت گواهی لیاقت از هیئت داوران (1375) – این مقاله  در وب سایت دانشگاه نامبرده در دسترس است.

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/oloumi-yazdi.pdf

 • مقاله حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران، پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۸ شماره ۲۹ ، زمستان ۱۳۹۸، (۸۳-۱۱۲)

Oil and Gas ISDS: Is Med-Arb Considered a Mechanism for Common Interest, Petroleum Business Review, March 2020

 • مقاله تعدیل قرارداد توسط داور در مجموعه مقالات اهدایی به دکتر جعفری لنگرودی، زمستان ۱۳۹۸
 • مقاله توسعه غیر موجه مفهوم شور و قاعده محرمانگی شور در داوری‌های بین‌المللی، چاپ شده در کتاب از حق‌مداری تا حکومت قانون، ۱۳۹۶
 • مقاله مداخله دادگاه در تعیین داور و آسیب‌شناسی رویه قضایی و ارائه الگو، پژوهش حقوق خصوصی، شماره ۲۱، بهار۱۳۹۷
 • مقاله بررسی تخصیص مسئولیت ریسک‌های سیلان و فوران در قراردادهای حفاری دریایی و امکان بیمه ریسک‌ها، مطالعات حقوق انرژی، دوره سوم شماره یک، بهار ۱۳۹۶
 • مقاله “جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین‌المللی”، پژوهش حقوق خصوصی شماره ۱۹، تابستان ۱۳۹۶
 • مقاله “داوری نامه در داوری‌های تجاری بین‌المللی”، مجله پژوهش حقوق خصوصی” ، شماره 11
 • مقاله “تحلیل اقتصادی شروط ضمنی در قراردادها”، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 94
 • مقاله ” شرط التزام عام در معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری”، پژوهش حقوق عمومی”، شماره 43 تابستان 93
 • مقاله “بررسی تطبیقی نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در ایران و آمریکا”، مجله اندیشه‌های حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1 : پاییز 1392
 • مقاله “ساختار و چالش‌های حقوقی قرارداد اختیار معامله “،  مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان، شماره 5 سال 8، بهار و تابستان 1392
 • مقاله “بررسی قالب قراردادی مناسب برای مشارکت عمومی-خصوصی در حقوق ایران”: چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی مشارکت عمومی خصوصی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، 1391
 • مقاله “چالش‌های حقوقی تشکیل گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک”، پژوهش حقوق خصوصی، شماره 4، پاییز 1392
 • مقاله “صلاحیت مراجع داوری برای تجدید نظر: بازخوانی رویه دیوان داوری ایران- ایالات  متحده “،ویژه نامه پژوهش حقوق، 1390 شماره 37
 • مقاله “شیوه‌های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلستان”: پژوهش حقوق و سیاست، شماره 29 – 1389
 • مقاله “احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین‌المللی: بازخوانی دو رأی دیوان داوری ایران- ایالات متحده الف-15 و ب-1”: پژوهش حقوق و سیاست، شماره 33 -1390
 • ترجمه مقاله “عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فرا ملی“: مجله حقوقی شماره 36 – بهار و تابستان 138612
 • ” ملاحظات قانون‌نویسی در فرآیند تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت : الگوی مناسب ” : ارائه مقاله در سمینار و چاپ شده در مجموعه مقالات سمینار  معرفی لایحه تجارت و نوآوری‌های آن- وزارت بازرگانی 1385
 • مقاله “بررسی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و تأثیرات آن بر بازار سرمایه ایران”: مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 9 -1385
 • مقاله “دخالت‌های قانونی در تعیین مفاد قراردادها بر اساس ملاحظات اقتصادی”: گفتمان حقوق- فروردین و اردیبهشت 1385
 • مقاله “شرط حفظ مالکیت کالا در قراردادهای بیع: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس”: پژوهش حقوق و سیاست شماره 11- 1383
 • مقاله “مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک(ضمان معاوضی) در عقد بیع” : پژوهش حقوق و سیاست شماره 5 – 1380
 • مقاله “تحلیل اقتصادی شروط ضمنی در قراردادها” ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 9

کتاب‌ها:

 • تأملاتی در بیع بین‌المللی، گردآوری و ترجمه نظرات مشورتی در مورد کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰، چاپ خرسندی ۱۳۹۵
حقوق برای کسب‌و‌کارها:

1. ضرورت و اهمیت آموزش‌های حقوقی برای مدیران
2. بایسته‌های حقوقی انعقاد قرارداد
3. انواع قراردادها (عقود معین) در حقوق داخلی
4. آشنایی با قراردادهای نوین
5. مفاد و بندهای اصلی قراردادها (موضوعی)
6. مفاد و بندهای حقوقی مهم قراردادها
7. شرط حل و فصل اختلافات
8. مزیت‌ها و فرآیند داوری
9. نکات کاربردی و کلیدی تنظیم قرارداد
10. اجرا و خاتمه قرارداد

حمیدرضا علومی
حقوق برای کسب‌و‌کارها