021-91034207
تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207

ابراهیم محسنی

داده برای کسب‌و‌کارها
شرح تحصیلات:

دکترای فلسفه، دکترای امنیت بین‌الملل و سیاست اقتصادی؛ دانشگاه مریلند آمریکا

گواهی فارغ‌التحصیلی، تجزیه و تحلیل هوش؛ دانشگاه مریلند آمریکا

کارشناسی ارشد سیاست عمومی، امنیت بین‌الملل و سیاست اقتصادی؛ دانشگاه مریلند آمریکا

کارشناسی اقتصاد؛ دانشگاه مریلند آمریکا

کارشناسی علوم سیاسی و دولتی؛ دانشگاه مریلند آمریکا

 

سوابق شغلی:
  • عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
  • محقق در دانشگاه مریلند
  • عضو تیم فنی آروتک
  • مدیر پروژه Nazeran Yekta
  • بازرس ساخت‌و‌ساز ناظران یکتا
  • بازرس جوش، بازرس NDT، بازرس مکانیک و مدیر تضمین کیفیت در پالایشگاه مبدل حرارتی اصفهان
  • سرپرست تیم مروارید نفت NDT
  • تضمین کیفیت بیش از 200 پروژه مانند پل، تونل و غیره در تهران
  • مدیر کیفیت و تضمین بازرسان در فرودگاه بین‌المللی کیش
  • مدیر کیفیت و تضمین بازرسان فرودگاه بین‌المللی شیراز.
داده برای کسب‌و‌کارها:

ابراهیم محسنی
داده برای کسب‌و‌کارها